FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

"विद्यार्थी मुल्याङ्कन गरी नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा"

- श्री सबै सामुदायिक विद्यालयहरु,  

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रे ।

"सेवा प्रवाह सम्बन्धमा"

- श्री सम्पूर्ण बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरु,    

खानीखोला गाउँपालिका, काभ्रेपलाञ्चोक ।

Pages